Clubgeschiedenis

In 1971 is op 15 februari door een aantal sportievelingen Sportvereniging Reflex opgericht met binnen deze vereniging een handbal- en een tafeltennisafdeling. De eerste voorzitter van deze vereniging werd de heer Korff. In feite bestond er daarvoor al een tafeltennisvereniging in Varsseveld, waarvan T.T.V. Reflex binnen deze sportvereniging het vervolg was. Dat was namelijk TTV D.O.S., welke na 25 jaar ophield te bestaan. Sportvereniging Reflex is hierop ingesprongen en heeft er in ieder geval voor gezorgd dat tafeltennis voor Varsseveld gelukkig behouden bleef. Je kunt dus zonder overdrijven zeggen dat de tafeltennissport in Varsseveld al meer dan 60 jaar bestaat!

Door bestuurlijke onenigheid is op een gegeven moment een afscheiding gekomen tussen de handbal- en de tafeltennistak. De handbaltak ging verder met als voorzitter de heer Korff onder de naam H.V. Reflex. De tafeltennisvereniging ging ook zelfstandig door met als voorzitter de heer Heusschen onder de naam T.T.V. Reflex.

Na in het begin eerst bij de Wilhelminaschool gebivakkeerd te hebben kreeg de vereniging een zaaltje aangeboden bij Keukencentrum Nijhof aan de Doetinchemseweg. Ettelijke jaren is hier met veel plezier getraind en gespeeld, maar ook gekampt met ruimtegebrek en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Door de hoge huurkosten van deze accommodatie kreeg het bestuur te maken met zware financiële offers en liepen de onderhandelingen met de verhuurder over een verlaging van de huurprijs spaak. Mede hierdoor en ook doordat veel te veel taken door te weinig mensen moesten worden vervuld zorgde dit voor zoveel frustatie bij het toenmalige bestuur dat dit  begin 1988 en bloc opstapte. De penningmeester bleef nog wel demissionair de financiën beheren.

Opnieuw leek er een eind te komen aan de tafeltennissport in Varsseveld. Gelukkig waren er een paar ouders van jeugdleden met als voortrekker Richard Komdeur en de toenmalige trainer Wiebe van der Zee die dit met leedwezen zagen gebeuren. Ze besloten samen een doorstart te maken en een nieuw bestuur te vormen met als voorzitter Richard Komdeur. De zaal werd in overleg met de verhuurder per gebruiksuur gehuurd waardoor er een aanzienlijke besparing werd gerealiseerd. Piet Veldhuis werd algemeen bestuurslid en secretaris werd Hennie Huitink. Toen tenslotte in november 1988 Jan Jolink bereid werd gevonden penningmeester te worden was het nieuwe bestuur compleet. 

In 1990 werd de dependance van de Mavoschool in de voormalige Landbouwschool aan de Hovenstraat afgestoten en kwam deze ruimte na de nodige financiële strubbelingen binnen het gemeentebestuur vrij als nieuwe accommodatie voor TTV Reflex onder voorwaarde dat de zaal ook aan meerdere verenigingen tegen een billijke huurprijs beschikbaar gesteld zou worden. 

Er werd een prachtige sportvloer gelegd en na een grondige schoonmaak-, opknap- en schilderbeurt werd in 1990 de opening verricht door wethouder Ikink en toenmalig voorzitter Richard Komdeur. Maar liefst 17 jaar onze prachtige accommodatie waar we maar wat trots op waren! Het ledental schoot mede door deze verhuizing omhoog van ongeveer 20 naar bijna 60! Het hoogste aantal ooit, in de jaren daarna en ook nu nog zitten we constant rond de 25 à 30 leden.

Jarenlang is Inge Wevers onze enthousiaste en uiteraard gediplomeerde trainster geweest. Terwijl het bestuur met name in de laatste jaren een forse verjonging heeft ondergaan is alleen ‘oude rot’ voorzitter en penningmeester Jan Jolink overgebleven van het bestuur van 1990. Doordat vele mensen afscheid hebben genomen in de laatste jaren hebben we nu ook Ereleden t.w. Wiebe van der Zee (overleden in augustus 2013), Richard Komdeur (17 jaar voorzitter!), Inge Wevers (17 jaar trainster!) en Jan Jolink (25 jaar bestuurslid!). Tevens hebben we 2 Leden van Verdienste: Piet Veldhuis en Edgar Nahuis. 

Vanaf 1 januari 2013 is T.T.V. Reflex te vinden in sportcomplex Van Pallandt aan de Van Pallandstraat 8 in Varsseveld. Dit tot grote tevredenheid van zowel bestuur als leden. We hopen hier weer vele jaren vooruit te kunnen met onze prachtige tafeltennissport!