Contributie

6De contributie  


Senioren (vanaf 16 jaar)

niet deelnemend aan de competitie
wel deelnemend aan de competitie      


€ 135,00 (incl. € 25,00 bondsafdracht)
€ 186,50 (incl. € 76,50 bondsafdracht


Voordat je lid wordt, kun je een maand vrijblijvend spelen. Daarna moet je beslissen of je lid wordt.
De contributie geldt voor een heel seizoen. Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.

Verschuldigde contributie bij tussentijds lidmaatschap

Van 01-08 tot en met 31-7 van het daaropvolgende jaar 100% v.h. contributiebedrag
Van 01-09 tot en met 31-7 van het daaropvolgende jaar 100% v.h. contributiebedrag
Van 01-10 tot en met 31-7 van het daaropvolgende jaar 90% v.h. contributiebedrag
Van 01-11 tot en met 31-7 van het daaropvolgende jaar 80% v.h. contributiebedrag
Van 01-12 tot en met 31-7 van het daaropvolgende jaar 70% v.h. contributiebedrag
Van 01-01 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 60% v.h. contributiebedrag
Van 01-02 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 50% v.h. contributiebedrag
Van 01-03 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 40% v.h. contributiebedrag
Van 01-04 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 30% v.h. contributiebedrag
Van 01-05 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 20% v.h. contributiebedrag
Van 01-06 tot en met 31-7 van hetzelfde jaar 10% v.h. contributiebedrag


Aanmelden kunt u zich door hier te klikken en het ingevulde document naar de penningmeester te sturen of tijdens een training af te geven aan de trainer.

Opzegging kan alleen schriftelijk en ten minste 2 maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen bij de penningmeester.