Wiebe van der Zee (in memoriam)

door | november 19, 2018

Op 31 augustus 2013 is ons erelid Wiebe van der Zee overleden. Hij verdient ons grootste respect voor alles wat hij voor Reflex heeft gedaan. Zonder Wiebe had onze club zelfs al niet meer bestaan!
Ik heb een In memoriam voor hem geschreven. Zodat wij hem blijvend zullen herinneren.

Voorzitter Jan Jolink

In memoriam WIEBE VAN DER ZEE, geboren 8 januari 1937, overleden 31 augustus 2013

Bestuur en leden van T.T.V. Reflex waren geschokt en verbijsterd door het bericht van het plotselinge overlijden na een noodlottig huiselijk ongeval van onze oud-trainer en ons erelid Wiebe van der Zee.
Na de verhuizing van Reflex van ons gebouw aan de Hovenstraat naar de sporthal, waar hij eerst faliekant op tegen was maar na uitleg van mij ruiterlijk op terugkwam, en de daarmee gepaard gaande verhuizing van de trainingsavond van de dinsdag- naar de woensdagavond kon Wiebe helaas niet meer komen trainen.
In ons gebouw aan de Hovenstraat kwam hij daarvoor wel geregeld even binnenwippen om een balletje mee te slaan en bij te praten. Vooral ook toen zijn kleinzoon Sander nog bij ons speelde was hij regelmatig bij ons op de trainingsavonden te vinden.

Dankzij vooral Wiebe bestaat T.T.V. Reflex nog steeds, zeker weten. Hij was het immers die begin 1988 na het opstappen van het voltallige toenmalige bestuur (alleen de penningmeester handelde de nog lopende zaken af) het initiatief nam om een doorstart te maken. Hij vond dat vooral de kinderen niet in de steek gelaten mochten worden, dat tekende hem! Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Hij benaderde Richard Komdeur die voorzitter werd en vervolgens meteen Piet Veldhuis benaderde om ook bestuurslid te worden. Hennie Huitink werd als secretaris aangetrokken en in het najaar van hetzelfde jaar werd ikzelf, Jan Jolink, gevraagd om penningmeester te worden. Reflex leefde weer aan alle kanten!

In 1990 verhuisde Reflex van de Doetinchemseweg naar het prachtige eigen onderkomen aan de Hovenstraat, dit zeer tot genoegen van alle leden maar zeer zeker van Wiebe. De club bloeide als nooit tevoren en het aantal leden schoot omhoog naar bijna 60.

In 1993 vond Wiebe het welletjes en droeg het trainersstokje over aan een ander huidig erelid, Inge Wevers. Er werd een platte wagen met trekker geregeld en Wiebe werd met zijn vrouw aan de Veenweg opgehaald, het hele dorp rondgereden en vervolgens naar onze zaal gebracht. Voorzitter Komdeur sprak hem toe en overhandigde cadeaus aan hem en zijn vrouw Gea. Daarna werd hem het erelidmaatschap van T.T.V. Reflex toegekend middels een prachtige oorkonde.
Daarmee was Wiebe tevens het allereerste erelid van onze vereniging, later zijn daar Richard Komdeur en Inge Wevers nog bijgekomen.
Maar Wiebe kwam deze eretitel door zijn gedrevenheid om het tafeltennis in Varsseveld overeind te houden volledig toe en een erelidmaatschap word je ook niet zomaar toegekend. Dit verkrijg je bij Reflex alleen bij grote verdiensten voor de club!

Op de rouwkaart staat de prachtige tekst dat God een lege plaats in Zijn tuin had en zijn vriend Wiebe mee heeft genomen naar het paradijs om daar al zingend Gods tuinman te zijn. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen Gea en de kinderen veel sterkte en kracht toe in de komende periode.

 

foto wiebe