Inge Wevers (erelid)

door | november 19, 2018

Tijdens de afscheidsavond van Inge Wevers als trainster van T.T.V. Reflex op 11 september 2010, werd zij door bestuur en leden van de club gehuldigd. Gedurende een periode van maar liefst 17 jaar was zij trainster van zowel de jeugd als de recreanten van Reflex!

 

Toespraak Jan

In zijn toespraak haalde voorzitter Jolink de verdiensten die Wevers voor Reflex als trainster heeft gehad nog even aan en  sprak zijn grote waardering uit. Behalve trainster was zij ook betrokken bij de organisatie van allerlei jeugdaktiviteiten zoals de beruchte Nachten van Reflex, waar nu nog over gesproken wordt. Ook was ze 1 van de initiatiefnemers van de jaarlijkse jeugd uitstapjes naar Slagharen, Hellendoorn en Kalkar. Ook wilde de jeugd absoluut niet ontbreken als er gezwommen werd bij Marveld. De organisatie van tafeltennisclinics voor basisscholieren en de nieuwsbrief met allerlei aktiviteiten daarin waren bij haar ook in goede handen.Tevens organiseerde ze de clubkampioenschappen voor zowel jeugd als senioren en deed hiervan verslag.

Tot slot noemde Jolink nog even de diverse toernooitjes en uitwisselingen met andere clubs in de regio die door haar georganiseerd werden. Vervolgens noemde de voorzitter het een eer om Wevers namens het bestuur de dikverdiende titel “Erelid van T.T.V. Reflex” aan te mogen bieden in de vorm van een ingelijste oorkonde.Tevens werden haar nog diverse waardebonnen uitgereikt en kreeg zij een prachtig boeket bloemen aangeboden.

In haar dankwoord bedankte Inge alle aanwezigen en wenste TTV Reflex voor de toekomst alle goeds toe.

 

Inge Wevers Erelid !

Inge Wevers Erelid !