Piet Veldhuis (lid van verdienste)

door | november 19, 2018

PIET VELDHUIS LID VAN VERDIENSTE VAN T.T.V. REFLEX!

Tijdens de jaarlijkse feestavond van T.T.V. Reflex op 18 september 2005 welke dit jaar werd gevierd bij Herberg ’t Hengeveld in Sinderen werd het, tijdens de ledenvergadering in juni afgetreden, algemeen bestuurslid van de club, Piet Veldhuis, door het bestuur gehuldigd.

Gedurende een periode van maar liefst 16,5 jaar was hij bestuurslid, eerst toen de club nog bij Nijhof Keukens aan de Doetinchemseweg bivakkeerde, vervolgens vanaf 1990 in de eigen accommodatie aan de Hovenstraat.

In zijn toespraak haalde penningmeester Jolink de verdiensten die Piet voor Reflex heeft gehad nog even aan: “Zonder mensen zoals jij en ex-trainer Wiebe van der Zee, ex-voorzitter Richard Komdeur en ex-secretaris Hennie Huitink hadden we hier nu niet gestaan.

Reflex was immers in 1988 op sterven na dood na het en bloc opstappen van het vorige bestuur. Om in ieder geval de jeugd te behouden en een nieuwe kans te geven werd op aandringen van de trainer door Komdeur een nieuw bestuur geformeerd, waarin jij desgevraagd spontaan zitting nam”.

Verder noemde Jolink nog Piet’s betrokkenheid in het verleden bij de bedrijfstoernooien en het kindertafeltennisfeest alsmede de Nachten en Avonden van Reflex, feesten waarover nu nog steeds gesproken wordt! Ook nu zat Piet voor deze avond weer eens in de feestcommissie. Vergaderingen bij Piet thuis noemde de penningmeester tot slot nog even als een duidelijk voorbeeld van wat Achterhoekse gastvrijheid betekent.

Hoogtepunten tijdens Piet’s bestuursperiode waren vooral de opening van de eigen zaal aan de Hovenstraat in 1990 en het 25-jarig jubileum van de club in 1996 met een druk bezochte receptie, een prachtige tentoonstelling en een feestavond voor de leden.

Vervolgens noemde de penningmeester het een eer om Piet namens het huidige bestuur de eretitel “Lid van verdienste van T.T.V. Reflex” aan te mogen bieden in de vorm van een ingelijste oorkonde.

Tevens werden hem nog waardebonnen uitgereikt en kreeg zijn vrouw Willemien voor haar steun in al die jaren namens het bestuur een prachtig boeket bloemen aangeboden.

In zijn dankwoord gaf Piet aan het altijd met plezier gedaan te hebben en wenste Reflex tevens voor de toekomst alle goeds toe!

 

foto1