Richard Komdeur (erelid)

door | november 19, 2018

Richard Komdeur erelid T.T.V. Reflex !

Tijdens de op 20 september 2005. gehouden feestmiddag van T.T.V. Reflex bij museumboerderij Erve Kots in Lievelde werd de in juni tijdens de ledenvergadering afgetreden voorzitter van de club, Richard Komdeur, danig in het zonnetje gezet.

Gedurende een periode van 15 jaar was hij voorzitter, eerst toen de club nog bij Nijhof Keukens aan de Doetinchemseweg bivakkeerde, vervolgens vanaf 1990 in de prachtige eigen accommodatie aan de Hovenstraat.

In zijn toespraak memoreerde penningmeester Jolink de vele verdiensten die de ex-voorzitter voor Reflex heeft gehad: “Zonder mensen zoals jij en oud-trainer en erelid Wiebe van der Zee hadden we hier nu niet gestaan. Je was werkelijk bij alles betrokken, van kantinediensten draaien tot zaalbeheer, je vrouw helpen bij de schoonmaakwerkzaamheden, materiaalman, competitiespeler bij de recreanten, etc. etc. Het typeert jou dat je vandaag op onze feestmiddag weer zitting hebt in de feestcommissie.”

Verder noemde Jolink nog Komdeur’s betrokkenheid in het verleden bij de jeugdcompetitie, de bedrijfstoernooien en het kindertafeltennisfeest alsmede de Nachten en Avonden van Reflex, feesten waarover nu nog steeds gesproken wordt!

Hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap waren vooral de opening van de eigen zaal aan de Hovenstraat in 1990 door wethouder Ikink en het 25-jarig jubileum van de club in 1996 met een druk bezochte receptie, een prachtige tentoonstelling en een feestavond voor de leden.

Vervolgens noemde de penningmeester het een grote eer om de ex-voorzitter namens het bestuur het erelidmaatschap van T.T.V. Reflex aan te mogen bieden in de vorm van een ingelijste oorkonde

Tevens werden hem nog waardebonnen uitgereikt en een uitnodiging voor een dineetje met het huidige bestuur samen met zijn echtgenote.

Voor haar steun in al die jaren kreeg zijn vrouw Nellie namens het bestuur een prachtig boeket bloemen aangeboden.

In zijn dankwoord noemde een zichtbaar geroerde Richard het een grote eer die hem ten deel was gevallen. “Ik heb het altijd met plezier gedaan en mede daardoor heb ik het zo lang vol gehouden” aldus de ex-voorzitter, die zei te hopen dat hij nog lang lid van de club zal zijn en tevens bij de recreanten blijft meedraaien. Ook blijft zijn vrouw schoonmaakster en zal hij haar daarbij blijven assisteren.

foto

Richard is 2 jaar later in het hoge noorden gaan wonen. Als hij weer terug in Varsseveld is, dan vraagt hij altijd naar hoe het gaat met tafeltennisvereniging Reflex. Hij was zeer betrokken bij Reflex. Een en ander wordt duidelijk in het gedicht dat Jan voor Richard heeft geschreven tijdens voor zijn afscheidsavond. Hieronder volgt het gedicht.

 

Beste Richard,

                                                                                    

Helaas ga je ons met Nellie nu verlaten om in het Hoge Noorden een nieuwe toekomst op te bouwen.

Dat jullie dat gaat lukken is wel zeker, daar kunnen wij vast en zeker op vertrouwen!

Voor tafeltennissend Varsseveld is het een gevoelige aderlating en vooral natuurlijk voor Reflex,

Ook al was je als voorzitter na zeventien lange jaren al een tijd geleden afgetreden en dus ex.

 

Graag wil ik je bedanken voor alles wat je in al die jaren voor ons cluppie hebt gedaan,

Samen hebben we als bestuursleden een paar keer ook voor moeilijke beslissingen gestaan.

Maar zoals altijd in die tijd zei jij gewoon: Kom op, we gaan met Reflex gewoon lekker door,

En wat er ook gebeuren mag, dat zien we te zijner tijd dan wel weer hoor!

 

Gelukkig mogen we ons prijzen met de dingen die op de achtergrond door jou gewoon gebeurden,

Terwijl er toen ook al enkelen waren die zeiden geen tijd te hebben en alleen maar zeurden!

Om week in week uit altijd maar weer voor dat clubje in touw te zijn vond jij heel gewoon,

En samen met Nellie ook nog te zorgen dat de boel altijd aan kant was en schoon! 

 

Enkele herinneringen die mij zo te binnen schieten zijn o.a. de Nachten van Reflex in de zaal,

Samen ‘slapen’ met twintig jeugdleden op de vloer en met een nacht vol hels kabaal.

En natuurlijk ons jubileumfeest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging,

Ook niet te vergeten zijn de bestuursdineetjes, elk jaar in een andere uitspanning.

 

Ik vond het een eer om met jou in het bestuur van deze gezellige club samen te werken,

Dat je was afgetreden hebben wij daarna in het begin helaas aan alles kunnen merken.

Ik zie jou nog altijd graag als mijn leermeester en als trouwe maatje in het bestuur,

We hebben wat af vergaderd en overlegd, ook informeel kostte dat menig uur. 

 

Ook zonder jou zal het Reflex in de toekomst hopelijk nog vele jaren goed mogen gaan,

Wij als ‘achterblijvers’ zullen in ieder geval ons uiterste best doen om Reflex nog lang

 te laten bestaan.

Richard, bij Reflex staat voor jou de deur als onze oud-voorzitter en erelid altijd open,

Dat jullie nog lang mogen genieten in het Noorden is wat ik voor jullie mag hopen.

 

Richard, bedankt!

 

Jan Jolink