T.T.V. Reflex bestaat 50 jaar!

door | januari 26, 2023

T.T.V. REFLEX Varsseveld 50 jaar: 21.2.1971 – 21.2.2021, een terugblik !

 

 

Het jubileumbatje

 Het begin

In 1971 is in Varsseveld op 21 februari door een aantal sportievelingen Sportvereniging Reflex opgericht met binnen deze vereniging een handbal- en een tafeltennisafdeling. In feite bestond er daarvoor ook al een tafeltennisvereniging in Varsseveld, waarvan T.T.V. Reflex binnen deze sportvereniging de opvolger was. Dat was namelijk T.T.V. DOS, welke na 25 jaar ophield te bestaan. Sportvereniging Reflex is hierop ingesprongen en heeft er in ieder geval voor gezorgd dat tafeltennis voor Varsseveld gelukkig behouden bleef. Je kunt dus zonder overdrijven stellen dat de tafeltennissport in Varsseveld nu al meer dan 75 jaar bestaat!

Het vervolg

Door bestuurlijke onenigheid is op een gegeven moment een afscheiding gekomen tussen de handbal- en tafeltennistak. De tafeltennisvereniging ging zelfstandig door met als onze eerste voorzitter en voortrekker de heer Heusschen onder de naam T.T.V. Reflex.

Na in het begin eerst in de Wilhelminazaal gebivakkeerd te hebben kreeg de vereniging een ruimte aangeboden door Frits Kleinnibbelink bij Keukencentrum Nijhof aan de Doetinchemseweg. Ettelijke jaren is hier met veel plezier getraind en gespeeld, maar ook gekampt met ruimtegebrek en gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Hoogte en dieptepunten

In de 70er jaren en in de begin 80er jaren speelde de jeugd van Reflex zelfs een tijdlang op landelijk niveau! Dit bracht natuurlijk veel verplichtingen met zich mee qua reizen en reiskosten. Ook werd er daarnaast nog gewoon huur betaald. Er moesten naast de contributie-inkomsten ook steeds advertenties verkocht worden voor het clubblad om inkomsten te vergaren en dat kostte ontzettend veel tijd en energie.

Mede hierdoor en ook doordat te veel taken door te weinig mensen moesten worden vervuld zorgde dit voor zoveel frustatie bij het bestuur dat dit  begin 1988 en bloc opstapte.

Gelukkig waren er een paar ouders van jeugdleden met als voortrekkers Richard Komdeur en vooral ook de toenmalige trainer Wiebe van der Zee die dit met leedwezen zagen gebeuren. Ze besloten samen een doorstart te maken en een nieuw bestuur te vormen met als voorzitter Richard Komdeur. Secretaris werd Piet Veldhuis. Toen tenslotte in november 1988 Jan Jolink bereid werd gevonden penningmeester te worden was het nieuwe bestuur compleet.  

Een eigen accommodatie!

In 1990 werd de dependance van de Mavoschool in de voormalige Landbouwschool aan de Hovenstraat afgestoten en kwam deze ruimte na de nodige financiële strubbelingen binnen het gemeentebestuur vrij als nieuwe accommodatie voor T.T.V. Reflex onder voorwaarde dat de zaal ook aan andere verenigingen tegen een billijke huurprijs beschikbaar gesteld zou worden.

Maar liefst 17 jaar was dit onze accommodatie waar we maar wat trots op waren! Het ledental schoot mede door deze verhuizing omhoog van ongeveer 20 naar bijna 60! Het hoogste aantal ooit, in de jaren daarna zaten we constant rond de 25 à 30 leden. Mede door het opheffen, met pijn in het hart, van onze jeugdafdeling tellen we nu nog 16 leden.

Terwijl het bestuur met name in de laatste jaren 10 jaar een forse verjonging heeft ondergaan is alleen Jan Jolink (voorzitter en penningmeester) overgebleven van het bestuur van 1990. Op dit moment vormen hij en secretaris Jurgen Rensink met z’n beiden het bestuur.

De verhuizing

Vanaf 1 januari 2013 is T.T.V. Reflex te vinden in sportcomplex Van Pallandt aan de Van Pallandstraat in Varsseveld. Dit, achteraf, tot grote tevredenheid van zowel bestuur als leden. We hopen dat we ook in de toekomst nog lang kunnen genieten van onze prachtige sport, we gaan ervoor!

Herinneringen

We hebben prachtige herinneringen overgehouden aan de 50 jaar dat we bestaan. Slapen in onze zaal met 20 jeugdleden tijdens de Dag van Reflex met overdag speurtochten en  ‘s-avonds playbackavonden en droppings. Uitwisselingen, clubkampioenschappen, jeugdcompetities, recreanten- en seniorencompetities, feestavonden, jubileumvieringen      25- en 40-jarig bestaan, enzovoort, enzovoort!

De viering

Mede door de huidige maatregelen i.v.m. het coronavirus zal de viering van het jubileum voor de leden middels een feestelijke activiteit hopelijk later dit jaar nog georganiseerd kunnen worden. Achter de schermen wordt al wel gewerkt aan een herinnering voor alle leden en aan een jubileumboek dat nog dit jaar uitkomt.

HET BESTUUR VAN T.T.V. REFLEX